قیمت پنجره دوجداره upvc وین تک و ویستابست و پلاس پن ذکر شده در مقاله زیر با ابعاد فرضی می باشد.جهت برآورد دقیق پروژه خود می توانید با مشاور تماس حاصل فرماییدتا کارشناسان ما اطلاعات و قیمت درب و پنجره دوجداره را در اختیار شما قرار دهند.

ابعاد پنجره بر اساس میلیمتر گزارش شود.

نوع فریم پروفیل مصرفی که ممکن است بازسازی یا نوسازی باشد مشخص شود. زیرا فریم پروفیل مصرفی برای تعویض یک پنجره که قبلا از نوع آلومینیوم ،آهن و یا هر جنس دیگری بوده با فریم پروفیل مصرفی برای ساخت پنجره برای ساختمانی که در حال ساخت می باشد متفاوت است که در اصطلاح پروفیل مصرفی تعویضی را فریم بازسازی و فریم پروفیل نوع دوم را فریم نوسازی می گویند.

قیمت پنجره دوجداره upvc را نمی توان بدون دانستن ابعاد پنجره و تعداد بازشو های آن بطور دقیق محاسبه کرد چرا کهقیمت پنجره دوجداره به میزان پروفیل مصرفی بر اساس متر طول و مقدار شیشه دو جداره بر اساس متر مریع و تعداد بازشوها و یراق آلات آن بستگی دارد.

قیمت درب و پنجره دوجداره upvc برای ساختمان نوساز(در حال ساخت) با ساختمان هایی که درب و پنجره های قدیمی داشته و تصمیم به تعویض آن با درب و پنجره دوجداره upvc را دارند متفاوت می باشد.علت این تفاوت نوع فریم مصرفیو نوع نصب آن می باشد.

قیمت پنجره دوجداره در ساختمان نوساز با مدل های مختلف به شرح زیر می باشد:

قیمت پنجره دوجداره upvc ثابت (فیکس)

پنجره-دوجداره-ثابتقیمت با پروفیل و شیشه دو جداره مرغوب

پنجره ثابت (فیکس) با گالوانیزه کرو دار

عرض فرضی ۱۰۰۰ میلیمتر

ارتفاع فرضی ۱۵۰۰ میلیمتر

۵٫۱ مترطول پروفیل upvc سری ۶۰

۱٫۲۵ مترمربع شیشه ساده ۴+۴

لاستیک آب بند مصرفی از نوع epdm

هزینه نصب محاسبه گردیده شده

قیمت پنجره دوجداره پلاس پن ۱٫۹۴۰٫۰۰۰ ریال

قیمت پنجره دوجداره ویستابست ۲٫۴۳۰٫۰۰۰ ریال

قیمت پنجره دوجداره وینتک ۲٫۰۷۰٫۰۰۰ ریال

تولید با دستگاه اتوماتیک

قیمت پنجره دوجداره upvc  با یراق آلات تک حالته

پنجره-دوجداره-با-یراق-تک-حالتهقیمت با پروفیل و شیشه دو جداره مرغوب

پنجره دو تیکه با یراق دوحالته

عرض فرضی ۱۲۰۰ میلیمتر

ارتفاع فرضی ۱۵۰۰ میلیمتر

۱۱٫۱۲ مترطول پروفیل upvc سری ۶۰

۱٫۳۰ مترمربع شیشه ساده ۴+۴

یراق آلات مصرفی با مارک VHS ترکیه

لاستیک آب بند مصرفی از نوع epdm

گالوانیزه محار مصرفی کرو دار

هزینه نصب محاسبه گردیده شده

قیمت پنجره دوجداره پلاس پن ۳٫۸۱۰٫۰۰۰ ریال

قیمت پنجره دوجداره ویستابست ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت پنجره دوجداره وینتک ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

تولید با دستگاه اتوماتیک

 قیمت پنجره دوجداره upvc  با یراق آلات دو حالته

پنجره-دوجداره-دوحالتهقیمت با پروفیل و شیشه دو جداره مرغوب

پنجره دو تیکه با یراق دوحالته

عرض فرضی ۱۲۰۰ میلیمتر

ارتفاع فرضی ۱۵۰۰ میلیمتر

۱۱٫۱۲ مترطول پروفیل upvc سری ۶۰

۱٫۳۰ مترمربع شیشه ساده ۴+۴

یراق آلات مصرفی با مارک VHS ترکیه

لاستیک آب بند مصرفی از نوع epdm

گالوانیزه محار مصرفی کرو دار

هزینه نصب محاسبه گردیده شده

قیمت پنجره دوجداره پلاس پن ۴٫۱۵۰٫۰۰۰ ریال

قیمت پنجره ویستابست ۵٫۲۵۰٫۰۰۰ ریال

قیمتپنجره دوجداره وینتک ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

تولید با دستگاه اتوماتیک

قیمت پنجره دوجداره upvc یکرو و دورو لمینیت با یراق تک حالته

پنجره-دوجداره-یک-رو-لمینیتعرض فرضی ۱۲۰۰ میلیمتر

ارتفاع فرضی ۱۵۰۰ میلیمتر

۱۱٫۱۲ مترطول پروفیل upvc سری ۶۰

۱٫۳۰ مترمربع شیشه ساده ۴+۴

یراق آلات مصرفی با مارک VHS ترکیه

گالوانیزه محار مصرفی کرو دار

هزینه نصب محاسبه گردیده شده

قیمت پنجره ویستابست یکرولمینیت ۵٫۳۸۰٫۰۰۰ ریال

قیمت پنجره وینتک یکرو لمینیت ۵٫۲۶۰٫۰۰۰ ریال

قیمتپنجر ویستابست دورولمینیت ۶٫۰۵۰٫۰۰۰ ریال

قیمت پنجره وینتک دورولمینیت ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت درب دوجداره upvc با یراق سویچی و لنگه درب

سویچیقیمت با پروفیل و شیشه دو جداره مرغوب

درب دوجداره upvc تک لنگه

عرض فرضی ۱۲۰۰ میلیمتر

ارتفاع فرضی ۱۵۰۰ میلیمتر

۱۲٫۰۲ مترطول پروفیل upvc سری ۶۰

۱ مترمربع شیشه ساده ۴+۴

یراق آلات مصرفی با مارک VHS ترکیه

لاستیک آب بند مصرفی از نوع epdm

گالوانیزه محار مصرفی کرو دار

هزینه نصب محاسبه گردیده شده

قیمت درب دوجداره پلاس پن ۴٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت درب دوجداره ویستابست ۵٫۳۴۰٫۰۰۰ ریال

قیمت درب دوجداره وینتک ۴٫۷۳۰٫۰۰۰ ریال

تولید با دستگاه اتوماتیک

قیمت پنجره دوجداره upvc کشویی تک ریل

تک ریلقیمت با پروفیل و شیشه دو جداره مرغوب

پنجره دو تیکه کشویی تک ریل

عرض فرضی ۱۲۰۰ میلیمتر

ارتفاع فرضی ۱۵۰۰ میلیمتر

۱۱٫۱۲ مترطول پروفیل upvc کشویی

۱٫۳۰ مترمربع شیشه ساده ۴+۴

یراق آلات مصرفی با مارک VHS ترکیه

لاستیک آب بند مصرفی از نوع epdm

گالوانیزه محار مصرفی کرو دار

هزینه نصب محاسبه گردیده شده

قیمت پنجره دوجداره وینتک ۵٫۹۸۰٫۰۰۰ ریال

تولید با دستگاه اتوماتیک

قیمت پنجره دوجداره upvc کشویی دو ریل

دو ریلقیمت با پروفیل و شیشه دو جداره مرغوب

پنجره دو لنگه کشویی دو ریل

عرض فرضی ۱۲۰۰ میلیمتر

ارتفاع فرضی ۱۵۰۰ میلیمتر

۱۳٫۸۲ مترطول پروفیل upvc کشویی

۱٫۱۱ مترمربع شیشه ساده ۴+۴

یراق آلات مصرفی با مارک VHS ترکیه

لاستیک آب بند مصرفی از نوع epdm

گالوانیزه محار مصرفی کرو دار

هزینه نصب محاسبه گردیده شده

قیمت پنجره ویستابست ۷٫۴۸۰٫۰۰۰ ریال

قیمت پنجره دوجداره وینتک ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

تولید با دستگاه اتوماتیک

توجه!!!

به علت نوسانات قیمت متریال در بازار مبالغ اعلام شده ثابت نبوده و با تغییر نرخ متریال قیمت های فوق تغییر خواهد کرد.