این نوع درب و پنجره ترمال بریک با جنس آلومینیوم بوده که دارای تنوع رنگ بسیار زیادی می باشد.

ترمال بریکاین نوع آلومینیوم برای عایق بیشتر از دو قسمت آلومینیوم تشکیل شده که مابین این قسمتها جنسی از نوع پلی آمید قرار دارد تا جلوی سرما و گرما به داخل را بگیرد. رنگهای آلومینیوم ترمال بریک به دو دسته تقسیم میشود:

۱-رنگهای پوری که دارای تنوع بسیار زیادی می باشد.

رنگ پودری۲-رنگهای آنادایز که ضد خش می باشد وبه صورت براق و کدر تولید می گردد.

رنگ آنالیز ضد خش